Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 411 вопросов и 6 442 152 ответов!

До якої епохи належить трипільська культура? Чому ця культура має таку назву?

5-9 класс

2. Який метал першим почали обробляти трипільці?
3. Які вам відомі господарські заняття трипільців?
4. Які ви знаєте поселення трипільської культури?
5. Що таке кургани? Де на теренах сучасної України їх можна побачити?
6. Що таке археологічна культура? Які з таких культур стародавніх скотарів українського степу вам відомі? Охарактеризуйте їх.
7. Які види кераміки трипільців ви знаєте? Виберіть кольори, якими трипільці переважно розфарбовували свій посуд.

Kristinkashuva 26 сент. 2013 г., 20:56:10 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Дагестанка33748
26 сент. 2013 г., 23:37:26 (5 лет назад)

Трипільська культура належить до епохи енеоліту(мідно-кам'яний вік). Назву отримала через село Трипілля, в якому і було відкрито цю культуру(укр. вчений Вікентій Хвойка)
2.Мідь.
3.Орне землеробство,зокрема розвинуте ткацтво.
4.Майданецьке, Доброводи, Трипілля, Сушківці.
5.Кургани- це місця поховання скіфських царів.(Товста Могила-знайшли золоту пектораль;Солоха- золотий гребінець;Гайманова Могила- чаша;Чортомлик-золоті,зрібні амфори і вази)
6.Археологічна культура-комплекс подібних між собою за низкою ознак археологічних пам’яток, поширених на певній території в межах певного історичного часу.
Ямна культура.
Середньостогівська культура.

Ответить

Читайте также

1. Хто автор таких думок : „ Моє і твоє” – два джерела всякої незгоди у суспільстві. Із-за них спочатку й виникають суперечки та судові позови, з яких

народжується ненависть…Хай сенатори стануть отцями держави, далекими від чварів, дружніми і лагідними. Хай душу мають не затуманену ворожістю, не обплутану ненавистю, не сліпу від заздрощів. Хай щиро й чистосердечно бачать, що шкодить, а що корисне державі…” Яких подій стосувалися такі поради ?
2. Позначте твердження, які відповідають дійсності ( три правильних відповіді):
а) Битву на річці Альті провів князь Ізяслав;
б) За В. Мономаха було побудовано Святодухівську церкву;
в) На з”їзді князів у Любечі було запроваджено нову систему престолонаслідування на Русі;
г) „Ось я доручаю замість себе стіл найстаршому сину своєму…” - заповіт князя Ярослава;
д) Княгиня Ольга була ініціатором боротьби з половцями;
е) Руські дружини на чолі з князем Ігорем розгромили кочові племена печенігів під Києвом;
є) Князь Святослав є автором „Повчання дітям”.
3. Поміркуйте і доведіть , чому міста в період середньовіччя стали центрами формування нового гуманістичного світогляду і нової ренесансної культури.
4. Про кого йдеться у вірші Ю. Шкруменяка :
„Звав тебе народ ласкавим, називав теж „Сонцем ясним”,
Бо зробив ти край великим, а свій люд – багатим , шасним.
Ти зібрав всі руські землі від Кавказу по Карпати
І від моря аж по Волгу став „Великий” панувати…”Опишіть діяльність цієї історичної особи.
5. Розставте події в хронологічній послідовності, зазначивши дати, коли вони відбулися :
а) початок Лівонської війни; г) проголошення Кревської унії;
б) завершення Тридентського собору; д) прийняття Першого Литовського Статуту;
в) введення опричнини; е) спустошення Києва Менглі-Гіреєм.
6. Дике Поле, Великий Луг. Під такою назвою в історію України ввійшли окремі її землі. Поясніть, з якими подіями вони пов’язані.

Срочно!Сельскохозяйственное орудие,с помощью которого средневековый человек мог глубоко вспахивать землю.Сельскохозяйственная культура,распространение

которой в Европе началось с Испании.Сельскохозяйственная культура,завоевавшая симпатии земледельцев в Европе только к концу 7 века.Сельскохозяйственная культура,выращиваемая в Европе до распространения пшеницы.Вы находитесь на странице вопроса "До якої епохи належить трипільська культура? Чому ця культура має таку назву?", категории "история". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "история". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.