Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 864 вопросов и 6 443 413 ответов!

Період існування Київської Русі(століття)

10-11 класс

Ruzilka1 10 нояб. 2015 г., 22:46:39 (3 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
E1is
11 нояб. 2015 г., 0:09:14 (3 года назад)

существовала она с 882 по 1240.значит 358 лет.

Ответить

Читайте также

Становлення освіти та розвиток

наукових знань на українських землях в добу Київської Русі.

10-11 класс история ответов 1
1) У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

А Польщі
Б Чехо-Cловаччини
В Румунії
Г Угорщини

2) Інтегральний націоналізм став основою ідеології та діяльності:
А Комуністичної партії Західної України (КПЗУ)
Б Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
В Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Української соціал-демократичної партії (УСДП)

3) Із позицій територіального патріотизму та українського монар-
хізму в міжвоєнний період виступав:
А Д. Донцов
Б В. Липинський
В Є. Коновалець
Г Д. Левицький

4) Що стало причиною зникнення радянофільських поглядів лідерів українських політичних партій на західноукраїнських землях?
А Голодомор 1932—1933 рр. та політичні репресії в УСРР
Б початок колективізації
В початок індустріалізації
Г підписання Пакту про ненапад між Польщею та СРСР

5) Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х pp.,
використовувала терористичні методи боротьби?
А Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП )
В Організація українських націоналістів (ОУН )
Г Українська національна партія (УНП )

6) У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських
землях у складі:
А Польщі
Б Чехо-Словаччини
В Румунії
Г СРСР

7) Які з наведених міжнародних мирних договорів визначали
подальшу долю українських земель?
1) Версальський
2) Сен-Жерменський
3) Нейїський
4) Тріанонський
5) Лозаннський
6) Ризький

8) Установіть відповідність між партіями та їхніми програмовими цілями.
1 Українське національно- демократичне об’єднання
2 Радикальна партія
3 Комуністична партія Західної України
4 Організація українських націоналістів
А Під впливом здійснення непу та політики українізації в УСРР пропонувала
ідею возз’єднання західноукраїнських земель із радянською Україною
Б Вважала найвищою цінністю інтереси нації, а своєю головною метою — здо-
буття незалежності України, для досягнення якої можливі будь-які методи
В Орієнтація на здобуття Україною самостійності (не вдаючись, однак, до теро-
ристичних методів боротьби) і майбутній демократичний розвиток української
держави
Г Поєднання соціалістичних ідей із національними
інтересами, прагнення поєднати ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України
Д Повне заперечення існування незалежності України, відстоювання автоном-
них прав у складі Польщі

9) Установіть послідовність подій.
А Створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
Б Створення Української військової організації (УВО)
В Створення Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

10) Чому Карпатська Україна в боротьбі за незалежність намагалася спертися на Німеччину? Обґрунтуйте свою відповідь.

10-11 класс история ответов 1
Де було сильнішим національне гноблення українського народу в другій половині 19 століття, в Російській чи Австрійській частині України? Де був вищим

рівень соціально-економічного розвитку? Чому так? Чи вападково? Як сприймали українські землі в Московії і в Австрії?

10-11 класс история ответов 1


Вы находитесь на странице вопроса "Період існування Київської Русі(століття)", категории "история". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "история". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.