Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 963 вопросов и 6 443 634 ответов!

4. Що спонукало українських і білоруських єпископів розпочати перемовини про укладення унії з католицькою церквою?

10-11 класс

Carina06072000 19 сент. 2014 г., 15:17:15 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
MatCveta
19 сент. 2014 г., 17:37:11 (4 года назад)

все написано в Интернете!!!))

Ответить

Читайте также

1) У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

А Польщі
Б Чехо-Cловаччини
В Румунії
Г Угорщини

2) Інтегральний націоналізм став основою ідеології та діяльності:
А Комуністичної партії Західної України (КПЗУ)
Б Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
В Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Української соціал-демократичної партії (УСДП)

3) Із позицій територіального патріотизму та українського монар-
хізму в міжвоєнний період виступав:
А Д. Донцов
Б В. Липинський
В Є. Коновалець
Г Д. Левицький

4) Що стало причиною зникнення радянофільських поглядів лідерів українських політичних партій на західноукраїнських землях?
А Голодомор 1932—1933 рр. та політичні репресії в УСРР
Б початок колективізації
В початок індустріалізації
Г підписання Пакту про ненапад між Польщею та СРСР

5) Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х pp.,
використовувала терористичні методи боротьби?
А Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)
Б Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП )
В Організація українських націоналістів (ОУН )
Г Українська національна партія (УНП )

6) У 1920-ті рр. українські школи були ліквідовані на українських
землях у складі:
А Польщі
Б Чехо-Словаччини
В Румунії
Г СРСР

7) Які з наведених міжнародних мирних договорів визначали
подальшу долю українських земель?
1) Версальський
2) Сен-Жерменський
3) Нейїський
4) Тріанонський
5) Лозаннський
6) Ризький

8) Установіть відповідність між партіями та їхніми програмовими цілями.
1 Українське національно- демократичне об’єднання
2 Радикальна партія
3 Комуністична партія Західної України
4 Організація українських націоналістів
А Під впливом здійснення непу та політики українізації в УСРР пропонувала
ідею возз’єднання західноукраїнських земель із радянською Україною
Б Вважала найвищою цінністю інтереси нації, а своєю головною метою — здо-
буття незалежності України, для досягнення якої можливі будь-які методи
В Орієнтація на здобуття Україною самостійності (не вдаючись, однак, до теро-
ристичних методів боротьби) і майбутній демократичний розвиток української
держави
Г Поєднання соціалістичних ідей із національними
інтересами, прагнення поєднати ідеї демократичного соціалізму з перспективою відродження України
Д Повне заперечення існування незалежності України, відстоювання автоном-
них прав у складі Польщі

9) Установіть послідовність подій.
А Створення Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)
Б Створення Української військової організації (УВО)
В Створення Організації українських націоналістів (ОУН )
Г Перетворення Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ) на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ)

10) Чому Карпатська Україна в боротьбі за незалежність намагалася спертися на Німеччину? Обґрунтуйте свою відповідь.

10-11 класс история ответов 1
Вкажіть територію, на якій почалося формування легіону Українських січових стрільців:

1)в Росії з військовополонених галичан.
2)в Австро-Угорщині з місцевих українців на добровільних засадах.
3)в Австро-Угорщині з полонених українців Російської імперії.

10-11 класс история ответов 1
В яких твердженнях йдеться про Сергія Єфремова? а) засуджений у справі СВУ; б) член Спілки радянських письменників України; в)

автор “Історії українського письменства”;

г) член УЦР, його в тодішніх українських колах називали “совістю української інтелігенції”;

ґ) очолював ВУАН;

д) керував наркоматом освіти в 1927 — 1933 рр.

10-11 класс история ответов 1
1. Як пов"язані між собою Сталінська індустріалізація, колективізація і голодомор? 2. Доведіть, що в Україні, як і в усьому СРСР в 30-ті роки був

тоталітарний режим. 3. Поясніть, що таке розстріляне відродження? 4. Чим відрізняється політика НЕПу і воєнного комунізму?

10-11 класс история ответов 1
1. Що таке асиміляція? 2. Що таке демократія? 3. Що таке експансія? 4. Що таке голодомор? 5. Що таке індустріалізація?

p>6. Що таке колективізація?

7. Що таке інтервенція?

8. Що таке коаліція?

9. Що таке колабораціонізм?

10. Що таке коренізація?

11. Що таке тоталітаризм?

12. Що таке модернізація?

13. Що таке націоналізація?

14. Що таке окупація?

15. Що таке партія?

16. Що таке приватизація?

17. Що таке номенклатура?

18. Що таке соціалізм?

19. Що таке українізація

20. Що таке універсал?

21. Що таке націоналізм?

22. Що таке нація?

23. Що таке Голокост?

24. Що таке рух Опору?

25. Що таке дисидентство?

26. Що таке мілітарізація?

27. Що таке опозиція?

28. Що таке колонізація?

29. Що таке депортація?

плиз напишите все значения

10-11 класс история ответов 2


Вы находитесь на странице вопроса "4. Що спонукало українських і білоруських єпископів розпочати перемовини про укладення унії з католицькою церквою?", категории "история". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "история". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.